nahoru

Čo je dobré vedieť o poistení pôžičky

Rôzne poistenie slúži na krytie rizík v neočakávaných situáciách. Poistiť sa dá takmer všetko, od bývania, automobilu až po vlastný život. Po sčítaní jednotlivých poistení sa tak konečná suma môže vyšplhať k vysokým čiastkam. Ako je to s poistením pôžičky?

OnlineŽiadosť > Články > Poistení pôžičky
Poistení pôžičky

Poistenie pôžičky

K úverom sú ponúkané ďalšie doplnkové služby, medzi tie hlavné patrí poistenie pôžičky. Čo to vlastne znamená a je dobré si pôžičku poistiť? Poistenie uzavreté k pôžičke slúži na krytie rizík spojených so schopnosťou splácať pôžičku pravidelne. V reáli to znamená, že v prípade nečakaných okolností, ktorými môže byť predovšetkým strata zamestnania a stopnutie pravidelného príjmu, bude za vás splátky hradiť po určitú dobu poisťovňa.

Na čo sa poistenie pôžičky vzťahuje?

  • strata zamestnania
  • plná alebo trvalá invalidita
  • dlhodobá prcovná neschopnosť
  • smrť

Rozdiely medzi jednotlivými poisťovňami bývajú v tom, v akých "baliacich" a za akú cenu sú poskytované. Rozdiel je tiež v mesačnej sume poistného. Obvykle sa vypočítava individuálne a percentuálne z výšky mesačnej splátky. Napríklad:

Základné poistenie

- kryje plnú a trvalú invaliditu, dlhodobú pracovnú neschopnosť alebo smrť poisteného.

Komplexné poistenie

– navyše zahŕňa aj stratu zamestnania, pretože práve strata zamestnania je tou najčastejšou príčinou neschopnosti úver splácať.

Platenie poistenia je zjednodušené tým, že sa automaticky pripočítava k splátke a nie je potrebné pre jej úhradu nejako zvlášť premýšľať.

Riešenie poistnej udalosti

Ak dôjde k jednej zo spomínaných udalostí, ktorej dôsledkom je napríklad invalidita alebo smrť - poisťovne vyplácajú výšku pôžičky v čase, keď poistná udalosť nastala. Pri strate zamestnania alebo dlhodobej pracovnej neschopnosti uhradí poisťovňa splátky v rozsahu napríklad šiestich až dvanástich mesiacov, v závislosti od poistných podmienok.

Iné poistenie

Často sa tiež môžete stretnúť s tým, že vám poisťovací poradca k hypotéke odporučí dojednať si okrem poistenia schopnosti splácať aj životné poistenie. Budú sa vás snažiť presvedčiť, že je to správna voľba, aby v prípade invalidity alebo smrti, nezostalo splácanie hypotéky na rodine.

Je poistenie také nutné?

Ak chcete mať istotu, nie je poistenie na škodu. Zamyslieť sa ale, či jednotlivé druhy poistenia skutočne potrebujete a či hodnota splátok nebude vyššia ako poistená vec. Vyplatí sa určite pri hypotéke, ale aj tu by mala byť uzavretá iba na dobu, kedy hypotéku splácate, nie dlhšie.

20.12. 2023

Posledné články: