online žiadosť
Nenáročná pôžička
25 € až 1000 €
Nenáročná pôžička
Bez dokladovania
nenarocna
Až 25 000 €
Veľká pôžička
Bezúčelová pôžička
  Najobľúbenejšie pôžičky:
  Infoservis:

Zmenka

Zmenka je cenný papier. Jedná sa veľmi ľahko obchodovateľný finančný nástroj, ktorý je vhodne zaistený a ľahko vymáhateľný. Ide o najrýchlejšiu a veľmi jednoduchú formu pôžičky respektíve úveru.Zmenka

Záväzkové vzťahy sú veľmi striktne ošetrené, špecifikácia a identifikácia strán je úplne jednoznačná a práve preto je veľmi ľahká vymáhateľnosť a vynútiteľnosť týchto prostriedkov.

Peniaze proti zmenke

Zmenka je platobný nástroj, ktorý funguje na jednoduchom princípe. Zmenkový dlžník sa zaviaže zmenkovému veriteľovi, že v presne stanovenom termíne na danom mieste zaplatí dlžnú čiastku, ktorá je na zmenke uvedená. Peniaze sú zvyčajne vydávané priamo na mieste proti vydaniu zmenky. Veľmi rýchlo a ľahko. Spísanie zmenky nie je nijako zložitá záležitosť, pretože je úplne voliteľná forma a tlačivo. Jediné, čo je nutné dodržať je obsah.

Obchodovateľný cenný papier

Zmenka je veľmi šikovný finančný nástroj, pretože sa s ňou dá ľahko nakladať ako s peniazmi. Je možné ju predať pred dátumom splatnosti a tým získať pomernú časť prostriedkov podstatne skôr, alebo je ju možné si ponechať a obdržať prostriedky až k dátumu splatnosti. Dôležité je si uvedomiť, že dlžník nemá možnosť voľby. Ten musí zaplatiť v daný deň bez odkladu. Avšak komu zaplatí, už ovplyvniť nemôže. Veriteľ totiž môže (ako už bolo povedané vyššie) odpredať zmenku ďalej a tým dlžníkovi vznikne záväzok voči inej osobe. Dlžník potom jednoducho uhradí zmenku jej majiteľovi pri dátume splatnosti.

Jasné pravidlá

Zmenka je presne a jasne špecifikovaná v zákone. Tým má obrovskú výhodu pred ďalšími druhmi pôžičiek, ktoré sú viac závislé na zmluvných záväzkoch. Zmenka je veľmi bezpečný a rutinný finančný nástroj a pre veriteľa predstavuje exaktne danú istotu. Istotu, že pri spore stačí na súde či u rozhodcu doložiť originál zmenky a tým preukázať oprávnenosť svojej požiadavky. Ak sa veriteľ legitimuje ako právoplatný majiteľ zmenky, má prakticky vyhrané. Zmenkový dlžník prakticky vždy tento spor prehráva, keďže je uvedený na legálne zmenke, ktorú musí logicky uhradiť. Súd či rozhodca potom okamžite môže rozhodnúť o možnostiach vymáhania či vyrovnania. Ak je rozhodnuté o možnostiach vymáhania, je možné využiť k takémuto postihu dlžníka samozrejme aj exekútora, ktorý legálnou cestou prostriedky od dlžníka spravidla veľmi rýchlo vymôže.


  Pôžičky pre:
Pôžičky pre ženy na materskej Pôžička pre dôchodcov Pôžička pre študentov
OnlineŽiadosť.sk - špecializovaný web na online pôžičky, úvery, hypotéky poistenie a ďalšie finančné produkt. Online vybavením cez internet ušetríte a zároveň dosiahnete lepšie ceny jednotlivých produktov.
Všetky práva vyhradené © 2010 - 2022 SIALINI, spol. s r.o.
Komenského 3143/32, 747 21 Kravaře, IČO: 27807959, DIČ: CZ27807959
Podmienky používania a ochrana osobných údajov