online žiadosť
Nenáročná pôžička
25 € až 1000 €
Nenáročná pôžička
Bez dokladovania
nenarocna
Až 25 000 €
Veľká pôžička
Bezúčelová pôžička
Onlinežiadosť.sk > Poistenie > Poistenie zodpovednosti
  Najobľúbenejšie pôžičky:
  Infoservis:

Poistenie zodpovednosti online

V živote sme denne vystavení celemu radu možných rizík vzniku škôd. Rovnako tak, ako môže nastať škoda nám, tak môžeme aj my niekomu spôsobiť určitú škodu. Je potrebné si uvedomiť, že za všetky problémy a ujmy, ktoré sú spôsobené našim správaním a konaním, sme plne zodpovední. To dokonca aj v prípadoch, že sme nekonali s úmyslom vzniku škody. Zodpovednosť za škodu so sebou prináša aj finančnú povinnosť.Poistenie zodpovednosti v praxi

V praxi to znamená, že sme zo zákona nútení uhradiť všetky náklady, ktoré sú spojené so vznikom alebo odstránením konkrétne škody. Často sa nejedná o malé výdavky. Veľakrát sa aj stáva, že vôbec nedisponujeme potrebným dostatkom financií a vzniknutú ujmu nie sme schopní plne zaplatiť, potom môže prísť na rad súdny proces a rada nepríjemných komplikácií je na svete. Ak by sme sa týmto negatívam chceli vyhnúť, stačí málo. V prípade, že zjednáme poistenie zodpovednosti, môžeme byť v našom živote omnoho pokojnejší.

Čo to vlastne poistenie zodpovednosti je

Prostredníctvom poistenia zodpovednosti môžete poistiť základné riziká vzniku škôd, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku vášho konania a správania alebo podnikať činnosť iným osobám a to ako na majetku, tak aj na ich zdravie. Jedná sa o veľmi rozšírený poistný produkt, ktorý ponúka prevažná časť poisťovní, ktoré pôsobia na slovenskom poisťovacom trhu.

Varianty poistenia

V závislosti na ponukách jednotlivých poisťovní je možné voliť najrôznejšie varianty poistenia zodpovednosti. Môžete si poistiť zodpovednosť v bežnom občianskom živote, ďalej potom zodpovednosť, ktorá je spojená s výkonom vášho povolania alebo záujmovej činnosti. Príkladom môže byť napríklad poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania.

Štandardné poistenie zodpovednosti v bežnom občianskom živote

Najrozšírenejším poistením zodpovednosti je poistenie zodpovednosti v bežnom občianskom živote. Pri zjednaní tohto poistenia je okrem vás samotných poistená tiež kompletne aj vaša rodina vrátane vašich domácich zvierat, ktoré môžu taktiež spôsobiť škodu.

Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania

Pri výkone povolania hrozí veľa možností vzniku škôd. Niektoré povolania sú viac nebezpečná, iná zase menej. Na niektorých pracoviskách je dokonca poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania povinnosť uzavrieť. Pred prípadne vzniknutými komplikáciami je tak chránený ak zamestnanec, tak aj zamestnávateľ.


OnlineŽiadosť.sk - špecializovaný web na online pôžičky, úvery, hypotéky poistenie a ďalšie finančné produkt. Online vybavením cez internet ušetríte a zároveň dosiahnete lepšie ceny jednotlivých produktov.
Všetky práva vyhradené © 2010 - 2023 SIALINI, spol. s r.o.
Komenského 3143/32, 747 21 Kravaře, IČO: 27807959, DIČ: CZ27807959
Podmienky používania a ochrana osobných údajov